ISO 14001, ISO certifiering

Hydrodip AB is certified to ISO14001. This  is a certification of an environmental management that easily can be integrated into daily operations. ISO 14001:2015 specifies the requirements for an environmental management system that an organization can use to enhance its environmental performance. ISO 14001:2015 states that Hydrodip is an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability.

Hydrodip AB is certified to ISO9001. Hydrodip as an organization has met the requirements in ISO 9001, defined in the ISO9001, ISO certifiering
ISO 9000 Quality Management System (QMS). ISO 9001:2015 is focused on meeting customer expectations and delivering customer satisfaction.

Miljöpolicy

Vi på HydroDip Industrial Coating & WTP AB är medvetna om att vi ger upphov till miljöpåverkan med den verksamhet inom ytbehandling vi bedriver. Vi strävar därför medvetet efter att använda så miljöanpassade lösningar som möjligt och vara öppna för ny teknik.

Vi ska

  • Följa de lagar och andra relevanta krav som ställs på oss.
  • Ständigt förbättra våra arbetssätt och vår produktionsanläggning för att minimera resursförbrukning och förebygga föroreningar.
  • Se till att alla medarbetare ska ha kunskap om och förståelse för vår hur vi påverkar miljön och hur vi kan minimera vår negativa påverkan.

Kvalitetspolicy

För oss på HydroDip Industrial Coating & WTP AB är den tydliga visionen att sätta färg och mönster på produkter där ingen trodde det var möjligt eller ens tänkt tanken. För oss är kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet de viktigaste förutsättningarna för framgångsrika samarbeten.

Vi ska

  • Minst uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Det innebär att vi ska vara medvetna om kundens krav samt vara lyhörda för kundens förväntningar.
  • Verka för ett väl fungerande samarbete med leverantörer och underleverantörer.
  • Ständigt förbättra våra arbetssätt och produktionsanläggning för att säkerställa kvalitet och effektivitet i varje led.
  • Skapa förutsättningar för att alla medarbetare ska vara delaktiga i förbättringsarbetet genom att ha en öppen och trygg arbetsplats.

LÅT OSS SKAPA WIN-WIN TILLSAMMANS

För oss är kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet de viktigaste förutsättningarna för framgångsrika samarbeten. Målet är att i alla lägen skapa win-win.

KONTAKTA OSS